Çevre Arıtım Arıtma Sistemleri San ve Tic.Ltd. Şti; 12 Kasım 2010 tarih  27757 sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanan Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında
Yönetmelik
’ne göre; Çevre Denetimi Yönetmeliği kapsamına giren faaliyet ve tesislere
çevre mevzuatı kapsamında çevre yönetimi, Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar
Hakkında Yönetmelik Gereğince çevre izin ve lisans başvuru hizmetlerini yerine getirmeye ve bu
çerçevede rapor hazırlamaya yetkili olmak üzere, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından verilen  
"ÇEVRE DANIŞMANLIK YETERLİK BELGESİ" almış bulunmaktadır.
Atıksu Arıtma Tesisi İşletme Danışmanlığı PDF Yazdır e-Posta

Çocuklarımızdan ödünç aldığımız dünyanın her geçen gün biraz daha kirlenmesi, yaşanmaz duruma gelmesi kuşkusuz hepimizi ilgilendirmektedir. Günümüzde sanayileşmenin hızla gelişmesi sonucu çevre kirliliğinin artması da hızlı olmaktadır.

 

Çevre kirliliğinin önlenmesi hiç kuşkusuz arıtma tesislerinin kurulması ve verimli bir şekilde işletilmesine de bağlıdır. Atıksu arıtma sistemlerinin verimli olabilmesi için bilinçli bir şekilde işletilmesi gerekmektedir. Uygun işletmenin yapılmaması deşarj limitlerinin sağlanamamasının yanı sıra, yatırım, enerji, kimyasal madde kaybı, iş gücü kaybı ve tesis kullanım ömrünün azalmasına neden olacaktır.

 

Ülkemizde atıksu arıtımı uygulamalarının yeni olması ve bu konuda yetişmiş eleman azlığı nedeniyle, büyük maliyetlerle kurulan atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi endüstriyel kuruluşlar için sorun olmaktadır. Atıksu arıtımındaki bu eksikliği gidermek için kurulan ÇEVRE ARITIM ihtiyacınız olan işletme danışmanlığı hizmetini yerine getirmek için yanınızdadır.

 

Bu Kapsamda;

  •  İzin verilen deşarj limitleri ve çıkış kalitesini sağlamak,
  •  Arıtma tesisinizin uzun vadede verimli çalışmasını sağlamak,
  •  Arıtma tesisinizin sürekli giderlerinin minimize edileceği alternatif önerilerin üretilmesi ,
  •  Arıtma tesisi ile ilgili personelin eğitimi ve yönlendirilmesi,
  •  Düzenli olarak yaptırılması gereken arıtma tesisi çıkış suyu numunelerinin analiz ettirilmesi ve sonuçların takip edilmesi,
  •  Analiz sonuçları ve Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’ ne göre en uygun arıtma sisteminin belirlenmesi,
  •  Analiz sonuçlarına göre kirliliği azaltmaya yönelik tesis için önlemlerin belirlenmesi,
  •  Arıtma tesisinde oluşabilecek arızaların tespiti ve acil önlemlerin alınması, söz konusu arızaların tekrarlanmaması için gerekli önerilerin rapor edilmesi,
  •  Arıtma tesisinin kullanım ömrünün artması için gerekli önlemlerin belirlenmesi,
  •  Çevre Kanunu ve diğer yönetmelikler çerçevesinde gerekli olan yasal mevzuatların yerine getirilmesine yardımcı olmak yer almaktadır.