Çevre Arıtım Arıtma Sistemleri San ve Tic.Ltd. Şti; 12 Kasım 2010 tarih  27757 sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanan Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında
Yönetmelik
’ne göre; Çevre Denetimi Yönetmeliği kapsamına giren faaliyet ve tesislere
çevre mevzuatı kapsamında çevre yönetimi, Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar
Hakkında Yönetmelik Gereğince çevre izin ve lisans başvuru hizmetlerini yerine getirmeye ve bu
çerçevede rapor hazırlamaya yetkili olmak üzere, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından verilen  
"ÇEVRE DANIŞMANLIK YETERLİK BELGESİ" almış bulunmaktadır.
Çevre Danışmanlığı PDF Yazdır e-Posta

ÇEVRE DANIŞMANLIĞI;

Firmamız; gerek ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen çevre mühendisliği konuları, gerek Çevre Kanunu tarafından tanımlanan yükümlülüğü yerine getirmek amacıyla, konusunda uzmanlaşmış deneyimli kadrosu ile kaliteli, disiplinli ve ileri görüşlü bir anlayışla Çevre Danışmanlık Hizmeti vermektedir.

12.11.2010  tarihli 27757 sayılı Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik’e istinaden Trakya Bölgesi’nde Çevre Danışmanlık Yeterlilik Belgesini alan ilk firmalardandır.

Çevre Danışmanlık Yeterlilik kapsamı doğrultusunda danışmanlarımıza vermiş olduğumuz hizmet yükümlülüğümüz;

  • Çevre yönetimi faaliyetlerini mevzuata uygun bir şekilde yürütmek ve koordine etmek,
  • Yürütülen çalışmaları düzenli aralıklarla izleyerek ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmek,
  • Yılda bir defadan az olmamak üzere ilgili mevzuat hükümlerine göre iç tetkik gerçekleştirmek ve iç tetkik sonucunda bir rapor hazırlamakla, bu raporu tesis veya faaliyet sahibine/sorumlusuna sunmak ve tesis veya faaliyet bünyesinde muhafaza edilmesini sağlamak,
  • Uygunsuzluk tespit edildiğinde tesis veya faaliyetin sahibine/sorumlusuna uygunsuzluğun giderilmesi için önerilerde bulunmak ve uygunsuzluğun giderilip giderilmediğinin takibini yapmak,
  • Çalışanlara çevresel konularda bilgilendirici eğitim çalışmaları yapmak ve özendirici faaliyetler düzenlemek
  • Tesis veya faaliyetin çevresel konularda alması gerekli izin, lisans ve belgeleri alma, güncelleme ve/veya yenileme çalışmalarını yürütmek,
  • İstenecek bilgi ve belgeleri belirtilen formatta; zamanında ve eksiksiz olarak iletmek,
  • Tesisin çevresel işleri ile görevlendirilen çevre görevlisinin ayda en az bir gün tesiste çalışmasını sağlamak,
  • Bakanlık veya il çevre ve orman müdürlüklerince yapılacak denetimler sırasında;

Tesis veya faaliyette hazır bulunmak,

İstenen bilgi ve belgeleri sağlamak,

  • Öğrendikleri ticari sır mahiyetindeki bilgileri saklı tutmaktır.