Çevre Arıtım Arıtma Sistemleri San ve Tic.Ltd. Şti; 12 Kasım 2010 tarih  27757 sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanan Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında
Yönetmelik
’ne göre; Çevre Denetimi Yönetmeliği kapsamına giren faaliyet ve tesislere
çevre mevzuatı kapsamında çevre yönetimi, Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar
Hakkında Yönetmelik Gereğince çevre izin ve lisans başvuru hizmetlerini yerine getirmeye ve bu
çerçevede rapor hazırlamaya yetkili olmak üzere, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından verilen  
"ÇEVRE DANIŞMANLIK YETERLİK BELGESİ" almış bulunmaktadır.
Izgara ve elekler PDF Yazdır e-Posta

MANUEL IZGARA;

 1. Atıksu içindeki kaba maddelerin tutularak arıtma tesisindeki ekipmanların zarar görmesini engellemek amacıyla kullanılmaktadır.
 2. Izgarada tutulan maddelerin ızgaranın çalışmasına engel olarak gelen suyun kabarmasını önlemek için belirli zaman arlıkları ile temizlenmelidir.

 

STATİK ELEK

 

 1. Eleğin özel yapısı nedeniyle elyaf türü katı maddeleri etkin tutma yeteneğine sahiptir. Atıksu içindeki elyaf vb maddelerin tutularak arıtma tesisindeki ekipmanların zarar görmesini engellemek amacıyla kullanılmaktadır.
 2. Üstten gelen su elek üzerinde tutulan maddeleri sürükleyerek eleğin dip kısmında biriktirdiğinden kendi kendini temizleme özelliğine sahiptir. Ancak yine de biriken maddeleri elek üzerinden zaman zaman uzaklaştırmak gereklidir.

Atıksu içindeki sıvanma özelliğindeki bazı kimyasal maddeler nedeniyle gözeneklerin tıkanma olasılığına karşı elek yüzeyi zaman zaman sert fırçayla temizlenmeli, daha uzun zaman aralığında da kostik veya seyreltik asitle yıkanmalıdır

 

 

DÖNER DİSK ELEK

 

 1. Çalışma sırasında temizleme suyunun geldiğine ve püskürtme nozullarının temiz ve çalışır halde olduğuna dikkat edilmelidir.
 2. Izgara otomatik temizleme düzeneğince temizlenemeyen elyafların ızgaranın çalışmasına engel olmasını önlemek için belirli zaman arlıkları ile manuel olarak ta temizlenmelidir.
 3. Redüktörün yağ seviyesi ve miktarı kontrol edilmelidir. Redüktörün sessiz çalışması ve uzun ömürlü olmasında yağın önemi büyüktür.
 4. Redüktörün yağı ilk çalışmaya başladıktan 500 saat (20-30 gün) sonra boşaltılıp uygun motor yağı ile değiştirilmelidir. Daha sonra da yılda bir yağ değişimi yapılmalıdır. Yağ cinsi için aşağıdaki çizelgeden yararlanabilirsiniz.

 

3.1.3.HAVALANDIRMA EKİPMANLARI

 1. Havalandırma havuzunda mikroorganizmaların ihtiyacı için gerekli oksijenin temini ve karıştırma amacı ile kullanılır. Havadaki oksijen suya aeratör tarafından basınçlı ve ince kabarcıklı olarak iletilir.
 2. Normal çalışma koşullarında problem yaratmayacak şekilde imal edilmişlerdir. Ancak günlük olarak, sarsıntılı çalışıp çalışmadıkları, alışılmadık gürültü çıkarıp çıkarmadıkları kontrol edilerek, olası arızalar da önlenebilir. Jet aeratörlerin titreşimli ve/veya gürültülü çalışmasına izin verilmemelidir. Böyle durumlarda derhal balans ayarı yapılmalıdır.
 3. Özellikle arıtma tesisinin devreye alınması aşamasında veya bakteri miktarının çok az olmasından dolayı oluşan köpüğün yükselerek jet aeratörün motoruna veya rulmanına girmesine izin verilmemelidir. Köpük kırıcı ile köpük seviyesi düşürülmeli ve köpük yok edilmelidir.
 4. Yüksek karıştırma verimi ( > 10 W/m3 ) ve mini kabarcıklı yüksek oksijen transfer verimi ( > 1,5 kg O2 /kWh ) vardır.
 5. Gürültüsüz çalışırlar.
 6. Su içinde montaj olmadığından çok kolay takılıp sökülebilirler. Su ile temas eden kısımlar komple paslanmazdır.
 7. Bakım ihtiyacı minimum ve arıza problemi çok azdır. Bakım ve tamirat sırasında aktif çamur kaybı olmaz ve arıtma sürekliliği devam eder.
 8. 7,5 – 11 – 15 ve 18,5 kW gücünde standart modelleri vardır.

 

DUBALI JET AERATÖR

 

JET AERATÖR