Çevre Arıtım Arıtma Sistemleri San ve Tic.Ltd. Şti; 12 Kasım 2010 tarih  27757 sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanan Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında
Yönetmelik
’ne göre; Çevre Denetimi Yönetmeliği kapsamına giren faaliyet ve tesislere
çevre mevzuatı kapsamında çevre yönetimi, Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar
Hakkında Yönetmelik Gereğince çevre izin ve lisans başvuru hizmetlerini yerine getirmeye ve bu
çerçevede rapor hazırlamaya yetkili olmak üzere, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından verilen  
"ÇEVRE DANIŞMANLIK YETERLİK BELGESİ" almış bulunmaktadır.
Bakteriyel Ürünler PDF Yazdır e-Posta
BAKTERİYEL ÜRÜNLER Endüstrilerden kaynaklanan atıksuların arıtımına ve evsel nitelikli atıksuların biyolojik arıtımına yardımcı olmak amacıyla kullanılır. Biyolojik atıksu arıtma sistemlerinde koku genelde anaerobik şartlar nedeniyle oluşmaktadır. Bakteri Kültürleri’nin kullanılmasıyla toplama kanalları, kanalizasyon hatları, pompa istasyonları ve terfi merkezlerindeki yağ kaynaklı birikme, tıkanıklıklar ve koku engellenmektedir.