Çevre Arıtım Arıtma Sistemleri San ve Tic.Ltd. Şti; 12 Kasım 2010 tarih  27757 sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanan Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında
Yönetmelik
’ne göre; Çevre Denetimi Yönetmeliği kapsamına giren faaliyet ve tesislere
çevre mevzuatı kapsamında çevre yönetimi, Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar
Hakkında Yönetmelik Gereğince çevre izin ve lisans başvuru hizmetlerini yerine getirmeye ve bu
çerçevede rapor hazırlamaya yetkili olmak üzere, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından verilen  
"ÇEVRE DANIŞMANLIK YETERLİK BELGESİ" almış bulunmaktadır.
Köpük Kesici PDF Yazdır e-Posta

Atıksu arıtma tesislerinde köpük oluşumu;

tankın taşması,

filtrelerin tıkanması,

pompada hava sıkışması,

seviye sensörlerinin hata vermesi gibi tehlikelere neden olabilmektedir.

Tesislerde bu tip tehlikeleri önlemek için genellikle emülsiyon yapıda silikon köpük kesiciler kullanılmaktadır. Silikon köpük kesiciler geniş bir pH ve sıcaklık aralığında etkili olabilmektedirler.