Çevre Arıtım Arıtma Sistemleri San ve Tic.Ltd. Şti; 12 Kasım 2010 tarih  27757 sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanan Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında
Yönetmelik
’ne göre; Çevre Denetimi Yönetmeliği kapsamına giren faaliyet ve tesislere
çevre mevzuatı kapsamında çevre yönetimi, Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar
Hakkında Yönetmelik Gereğince çevre izin ve lisans başvuru hizmetlerini yerine getirmeye ve bu
çerçevede rapor hazırlamaya yetkili olmak üzere, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından verilen  
"ÇEVRE DANIŞMANLIK YETERLİK BELGESİ" almış bulunmaktadır.
PDF Yazdır e-Posta

Pompalar bir atıksu arıtma tesisinin girişinden başlayarak, bitimine kadar olan değişik birimlerinin arasındaki farklı akışkanların transferi için kullanılmaktadır.

Herhangi bir pompalama işlemi için pompa seçimi yapılırken en genel halde aşağıda sıralanan parametrelerin göz önüne alınması gereklidir.

 1. Akışkanın türü
 2. Çalışma şartları
 3. Kullanım sahası
 4. Debi
 5. Viskozite
 6. Sıcaklık
 7. pH değeri
 8. Çalışma süresi
 9. Emme yüksekliği
 10. Manometrik basma yüksekliği
 11. Tahrik türü

En genel haliyle atıksu arıtma tesislerinde kullanım sahası bulan pompa tiplerini aşağıdaki gibidir.

 1. Vidalı pompalar
 2. Santrifüj pompalar
 3. Dalgıç pompalar
 4. Monopomplar
 5. Pistonlu pompalar
 6. Dozaj pompaları
 7. Membranlı pompalar
 8. Peristaltik pompalar