Ph,Redoks,Klor,İletkenlik PDF Yazdır e-Posta
Atık sular içinde bulunan organik maddelerin mikroorganizmalar yardımıyla
karbondioksit, su ve yeni mikroorganizma hücrelerine dönüstürülmesi islemlerine
biyolojik arıtma denilmektedir.
Atık su içinde bulunan ve çevreye verilmeleri durumunda kirletici olarak
degerlendirilecek olan organik maddeler, mikroorganizmalar tarafından besin
maddesi olarak kabul edilmekte ve bu maddeleri canlı faaliyetleri için kullanabilen
mikroorganizmalar bu sekilde atık suyu temizlemektedir.