Biyolojik Arıtma Paketleri PDF Yazdır e-Posta
Atık sular içinde bulunan organik maddelerin mikroorganizmalar yardımıyla
karbondioksit, su ve yeni mikroorganizma hücrelerine dönüstürülmesi
islemlerine biyolojik arıtma denilmektedir.
Atık su içinde bulunan ve çevreye verilmeleri durumunda kirletici olarak
degerlendirilecek olan organik maddeler, mikroorganizmalar tarafından besin
maddesi olarak kabul edilmekte ve bu maddeleri canlı faaliyetleri için
kullanabilen mikroorganizmalar bu sekilde atık suyu temizlemektedir.
Biyolojik arıtma için mikroorganizmaların temel ihtiyaçları olan besin
maddeleri ve oksijenin sisteme verilmesi gereklidir. Besin maddeleri atık su
içinde mevcut oldugundan dısarıdan sadece oksijen verilmesi yeterli
olmaktadır.
Oksijen sisteme hava verilmesi ile temin edilir. Hava verilmesi aynı zamanda
atık su ile mikroorganizma karısımının homojen olmasına ve reaksiyonların
tankların içinde uniform olarak gerçeklesmesine yardımcı olur.