Dezenfeksiyon Sistemleri PDF Yazdır e-Posta
Ultraviole cihazları ile mor ötesi ısınlar yardımı ile suda bulunan/bulunabilecek
mikroorganizmalar sterilize edilmektedir. Ultraviole lambaları paslanmaz çelikten
yapılmıs silindir bir kap quartz kılıf içinde bulunurlar. Su boru içerisinden geçerken
sudaki mikroorganizmalar UV lambasının yaydıgı mor ötesi ısınlara maruz bırakılır ve
suyun tam dezenfeksiyonu saglanır. UC cihazları dezenfeksiyon sonrasında suda
hiçbir zararlı etken ve kimyasal madde bırakmadıgından diger dezenfeksiyon
yöntemlerine göre daha çok tercih edilmekte ve önerilmektedir.
Klorlama sistemleri ise (istenirse bir redoks cihazının kontrolünde otomatik olarak) bir
dozaj pompası yardımıyla daha önceden hazırlanmıs olan klor çözeltisinin suya ilave
edilmesi prensibine dayanır. maliyet açısından ekonomik olması nedeniyle tercih
edilmektedir.