Sıyırıcılar PDF Yazdır e-Posta
Sıyırıcılar ön çökeltme tankı, son çökeltme
tankı gibi çamurun ve çökebilen katı
maddelerin dibe çöktürülerek
uzaklastırıldıgı sistemlerde kullanılırlar.
Arıtma tesislerinin en temel
elemanlarından biridir. Havuzun yapısına
baglı olarak dairesel ya da dogrusal tipte
üretilirler.