Çevre Arıtım Arıtma Sistemleri San ve Tic.Ltd. Şti; 12 Kasım 2010 tarih  27757 sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanan Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında
Yönetmelik
’ne göre; Çevre Denetimi Yönetmeliği kapsamına giren faaliyet ve tesislere
çevre mevzuatı kapsamında çevre yönetimi, Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar
Hakkında Yönetmelik Gereğince çevre izin ve lisans başvuru hizmetlerini yerine getirmeye ve bu
çerçevede rapor hazırlamaya yetkili olmak üzere, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından verilen  
"ÇEVRE DANIŞMANLIK YETERLİK BELGESİ" almış bulunmaktadır.
Taahhüt ve Projelendirme PDF Yazdır e-Posta

Çevre Arıtım olarak, gerek firmalarımızdan gelen talepler gerekse onların ihtiyaçları doğrultusunda ekibimizin yönlendirmesiyle mevcut atıksu arıtma tesislerinde revizyon işlemleri ve/veya paket arıtma sistemleri tasarımları konularında faaliyet göstermekteyiz. Her iki durumda da firma olarak önceliğimiz işletilecek olan tesiste uzun vadede optimum koşulları sağlamaktır. Bu koşullarla hedefimiz yatırım ve işletme maliyetlerini asgari düzeyde tutarak yapmış olduğumuz/çalıştığımız tesislerden en iyi verimi alabilmektir.

İhtiyaçlar doğrultusunda yapılması planlanan atıksu arıtma tesisinin atıksuyu arıtabilmesi bakımından gerek uzun yıllardır oluşan birikimlerimizden gerekse yetişmiş uzman kadromuzdan yardım alarak atıksu karakteristiği belirlenir ve bu doğrultuda Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği tablolarına göre desarj limitlerini sağlayacak şekilde bir yol haritası oluşturulur. Atıksu arıtma tesislerinin projelendirme süreçlerinde dikkat ettiğimiz faktörler;

  • Güvenilir Olmalı,
  • Minimum Bakım Gereksinimi Göstermeli,
  • Uzun Ömürlü Olmalı,
  • Arıza İhtimali Düşük Ekipman Seçilmeli,
  • Kolay Uygulanabilmeli Ve İşletilebilmeli,
  • Tüketim Maddeleri Az Olmalı,
  • Ses Ve Koku Sorunu Yaratmamalı,
  • Az Elemanla İşletilebilmeli,
  • Kolay Gözlenebilmeli,
  • Kapasite Artışlarına Uyum Sağlayabilmelidir.