Çevre Arıtım Arıtma Sistemleri San ve Tic.Ltd. Şti; 12 Kasım 2010 tarih  27757 sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanan Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında
Yönetmelik
’ne göre; Çevre Denetimi Yönetmeliği kapsamına giren faaliyet ve tesislere
çevre mevzuatı kapsamında çevre yönetimi, Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar
Hakkında Yönetmelik Gereğince çevre izin ve lisans başvuru hizmetlerini yerine getirmeye ve bu
çerçevede rapor hazırlamaya yetkili olmak üzere, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından verilen  
"ÇEVRE DANIŞMANLIK YETERLİK BELGESİ" almış bulunmaktadır.
Paket Biyilojik Atıksu Arıtma Tesisi PDF Yazdır e-Posta

Daha çok evsel atıksu arıtımında tercih edilen biyolojik arıtma sistemi ile kirlilik yüküne bağlı olarak endüstriyel atıksularda arıtılabilmektedir. Sistem tasarımında; parametrelere ve ilgili mevzuatların deşarj limitlerine bağlı olarak kesikli veya sürekli sistemler arasında seçim yapılarak yol haritası oluşturulur. Biyolojik arıtma sistemlerinde kirlilik giderimi mikroorganizmalar yardımıyla yapılmaktadır.

Paket arıtma üniteleri düşük debili atıksuların arıtımında taşınabilirliği ve estetik görünümü nedeniyle daha pratik olduğu için tercih edilmektedir. Hazırlanan üniteler çelik malzemeden üretilmiş olup korozyonu önleme amacıyla iki kat epoxy astar ve iki kat epoxy boya ile boyanmaktadır.