Çevre Arıtım Arıtma Sistemleri San ve Tic.Ltd. Şti; 12 Kasım 2010 tarih  27757 sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanan Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında
Yönetmelik
’ne göre; Çevre Denetimi Yönetmeliği kapsamına giren faaliyet ve tesislere
çevre mevzuatı kapsamında çevre yönetimi, Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar
Hakkında Yönetmelik Gereğince çevre izin ve lisans başvuru hizmetlerini yerine getirmeye ve bu
çerçevede rapor hazırlamaya yetkili olmak üzere, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından verilen  
"ÇEVRE DANIŞMANLIK YETERLİK BELGESİ" almış bulunmaktadır.
Paket Kimyasal Atıksu Arıtma Tesisi PDF Yazdır e-Posta

Kimyasal arıtma sistemlerinin; endüstriyel nitelikli atıksu oluşumunun söz konusu olduğu fabrikalar ve üretim tesislerinde uygulama alanı bulmaktadır. Değişken boyutlara sahip çelik tank şeklinde imal edilen paket arıtma tesisleri taşınması kolay, sessiz, kokusuz ve yüksek verimle çalışan sistemlerdir.

Sanayi tesislerinden kaynaklanan atıksulara laboratuar şartlarında arıtılabilirlik testleri uygulanarak kullanılacak olan kimyasalların optimum dozaj seviyeleri belirlenir ve laboratuar ortamında yapılan çalışmaların sonucuna göre en uygun arıtma prosesi dizayn edilir.  Belirlenen bu proses ile atıksuları, ilgili yönetmeliklerde belirtilen deşarj standartları içerisinde arıtması gerçekleştirilir.

Hazırlanan üniteler çelik malzemeden üretilmiş olup korozyonu önleme amacıyla iki kat epoxy astar ve iki kat epoxy boya ile boyanmaktadır.